ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνEUROMOD

Η έρευνα που παρουσιάζεται στη σειρά Ενημερωτικών Δελτίων βασίζεται στο υπόδειγμα φορολογίας και κοινωνικών παροχών EUROMOD, με το οποίο υπολογίζεται η διανεμητική και δημοσιονομική επίδραση (δηλ. η επίδραση στην κατανομή εισοδήματος και στον κρατικό προϋπολογισμό αντιστοίχως) διαφόρων μέτρων φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς επίσης και οποιαδήποτε μεταβολή (πραγματική ή υποθετική) στα μέτρα αυτά.

Το EUROMOD αποτελεί προϊόν στενής συνεργασίας δεκάδων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια μίας περιόδου σχεδόν δύο δεκαετιών. Η σχετική έρευνα συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Essex, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται από διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο ΟΟΣΑ και η ΕΕ. Τα αποτελέσματά του έχουν επικυρωθεί σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο, ενώ διάφορες εφαρμογές του έχουν δημοσιευθεί σε πλήθος ερευνητικών εργασιών.

Tα πιο πρόσφατα working papers της ερευνητικής ομάδας του EUROMOD είναι διαθέσιμα εδώ.

Tα πιο πρόσφατα Newsletters του EUROMOD είναι διαθέσιμα εδώ.

Η συνέντευξη της ομάδας που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του ελληνικού σκέλους του EUROMOD είναι διαθέσιμη εδώ.