ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΕρευνητικά Προγράμματα

ImPRovE - Poverty Reduction in Europe: Social policy and innovation (2012-2016)

Η έρευνα αφορά τη μελέτη του φαινομένου της φτώχειας, της κοινωνικής πολιτικής, της πολιτικής απασχόλησης, των κοινωνικών υπηρεσιών και της κοινωνικής καινοτομίας στην Ευρώπη. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας).

Τα θέματα στα οποία συμμετέχει Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής συμπεριλαμβάνουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των προγραμμάτων λιτότητας στη φτώχεια και την ανισότητα, τη σχέση μεταξύ κατώτατων μισθών, άτυπης απασχόλησης και φτώχειας των εργαζομένων, το ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών στην παροχή ενός «κοινωνικού μισθού», τη συμβολή των «προϋπολογισμών αναφοράς» για την παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο της απόλυτης φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κ.ά.

Η έρευνα συντονίζεται από το Universiteit Antwerpen (Αμβέρσα - Βέλγιο), με τη συμμετοχή της London School of Economics (Λονδίνο - Αγγλία), του University of Essex (Colchester - Αγγλία), του Wirtschaftsuniversität Wien (Βιέννη - Αυστρία), του Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo» (Urbino – Ιταλία), του University of Turku (Turku – Φινλανδία), του ερευνητικού κέντρου Tárki Social Research Institute (Βουδαπέστη - Ουγγαρία) και του University Ramón Llull (Βαρκελώνη – Ισπανία).

Οι δημοσιεύσεις των μελών της Ομάδας Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής παρουσιάζονται παρακάτω:

Μάνος Ματσαγγάνης και Χρύσα Λεβέντη (2014)
Distributive Effects of the Crisis and Austerity in Seven EU Countries - ImPRovE WP 14/04: Policy Brief - Πλήρες αρχείο

Μιχάλης Βεληζιώτης, Μάνος Ματσαγγάνης και Αλέξανδρος Καρακίτσιος (2015)
Involuntary part-time employment: perspectives from two European labour markets - ImPRovE WP 15/02: Πλήρες αρχείο