ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΘέσεις εργασίας

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής.

Εάν επιθυμείτε το βιογραφικό σας σημείωμα να κρατηθεί στα αρχεία μας για μελλοντική χρήση, μπορείτε να το αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@paru.gr