ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΕνημερωτικό Δελτίο 4/2012

Σχολικά γεύματα στην Ελλάδα της κρίσης
Γράφει ο Μάνος Ματσαγγάνης

Παρότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το 2013 φαίνονται βελτιωμένες, οι επίσημες προβλέψεις αναφέρουν διατήρηση της ύφεσης. Συνεπώς, η κοινωνική κρίση, εκρηκτικών διαστάσεων ήδη, αναμένεται να βαθύνει: άλλωστε, ακόμη και όταν η οικονομία αρχίσει να ανακάμπτει, η αύξηση της απασχόλησης θα ακολουθήσει με υστέρηση (και μπορεί να είναι αναιμική). Εν τω μεταξύ, το σύστημα κοινωνικής προστασίας εξακολουθεί να παρουσιάζει τρομακτικά κενά: ενώ η ανεργία συνεχίζει να ανεβαίνει, μόνο 1 στους 7 ανέργους λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Όσο το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας παραμένει διάτρητο, η ανεργία κινδυνεύει να παρασύρει ολόκληρες οικογένειες στη φτώχεια. Μέσω της αύξησης της παιδικής φτώχειας, η κρίση υπονομεύει τη σχολική επίδοση και γενικά την ανθρώπινη ανάπτυξη των παιδιών που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια.

Η αντιμετώπιση του «νέου κοινωνικού ζητήματος» απαιτεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες επειγόντως. Η εργασία παρουσιάζει μια πρόταση για μια τέτοια πρωτοβουλία: σχολικά γεύματα. Η πρόταση εδράζεται στην πεποίθηση ότι η δημόσια πολιτική μπορεί και πρέπει να προστατεύει τα παιδιά (ιδίως τα φτωχότερα) από τις πιο ακραίες συνέπειες της κρίσης, εξασφαλίζοντάς τους επαρκή και υγιεινή διατροφή στο σχολείο. Η εργασία περιγράφει με συντομία τη διεθνή εμπειρία σχετικά με τα σχολικά γεύματα στην Ευρώπη και αλλού, παρουσιάζει ένα σχέδιο εφαρμογής των σχολικών γευμάτων στη χώρα μας, μαζί με μια (αδρή) εκτίμηση για το κόστος, και καταλήγει με μια καταγραφή των ζητημάτων που παραμένουν ανοιχτά, καθώς και με ορισμένες γενικές κατευθύνσεις επίλυσής τους.

Το πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου είναι διαθέσιμο εδώ.