ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΕνημερωτικό Δελτίο 5/2013

Η ανατομία της φτώχειας στην Ελλάδα του 2013
Γράφουν οι: Μάνος Ματσαγγάνης & Χρύσα Λεβέντη

Σε αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο παρουσιάζονται επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δεικτών φτώχειας το 2013, ενώ επίσης αναθεωρούνται προηγούμενες εκτιμήσεις για το μέγεθος των ίδιων δεικτών το 2012. Κατ’ αρχήν, το μέγεθος της φτώχειας και η εξέλιξή της εξαρτώνται από το ύψος του ορίου φτώχειας. Χρησιμοποιούνται τρεις δείκτες: το κυμαινόμενο όριο σχετικής φτώχειας (ίσο με 60% του διαμέσου εισοδήματος), το σταθερό όριο σχετικής φτώχειας (ίσο με 60% του διαμέσου εισοδήματος του 2009, σε σταθερές τιμές), και το όριο ακραίας φτώχειας (ίσο με το κόστος ενός βασικού καλαθιού αγαθών απαραίτητου για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης). Τα βασικά αποτελέσματα είναι τα εξής. Το ποσοστό του πληθυσμού με εισόδημα χαμηλότερο από το συμβατικό όριο σχετικής φτώχειας αυξάνεται αργά αλλά σταθερά. Εναλλακτικά, ότι ο αριθμός όσων θα είχαν θεωρηθεί φτωχοί πριν το ξέσπασμα της κρίσης φτάνει πλέον το 41% του πληθυσμού. Επί πλέον, 1 στους 7 έχει σήμερα εισόδημα κάτω από το όριο ακραίας φτώχειας (από 1 στους 9 το 2012 και μόλις 1 στους 45 το 2009). Ο κύριος μηχανισμός διόγκωσης της φτώχειας είναι η κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των ανέργων, σε συνδυασμό με τα τραγικά κενά που παρουσιάζει το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας. Η αντιμετώπιση του «νέου κοινωνικού ζητήματος» είναι αδύνατη χωρίς γενναία στροφή στην κοινωνική πολιτική.

Το πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου είναι διαθέσιμο εδώ.