ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΕνημερωτικό Δελτίο 7/2014

Φτώχεια και ανισότητα 2009-2013: διαθέσιμα δεδομένα και διαφορές εκτιμήσεων
Γράφουν οι: Χρύσα Λεβέντη & Μάνος Ματσαγγάνης

Η εργασία αυτή εξηγεί γιατί οι στατιστικές κατανομής εισοδήματος – δηλαδή οι δείκτες φτώχειας και ανισότητας – που παρουσιάζονται στη σειρά Ενημερωτικών Δελτίων (οι οποίες βασίζονται στο υπόδειγμα φόρων-παροχών EUROMOD) μπορεί να διαφέρουν από τις επίσημες εκτιμήσεις της Eurostat, καθώς και μεταξύ τους.

Το πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου είναι διαθέσιμο εδώ.