ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΕνημερωτικό Δελτίο 8/2014

Η κατανομή εισοδήματος στην Ελλάδα (2009-2013)
Γράφουν οι: Μάνος Ματσαγγάνης & Χρύσα Λεβέντη

Η εργασία αυτή εξετάζει ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα δημόσιας πολιτικής: πώς μεταβλήθηκε η ανισοκατανομή εισοδήματος τα χρόνια της κρίσης; Πώς επιμερίστηκαν οι εισοδηματικές απώλειες στον πληθυσμό; Οι εκτιμήσεις μας δείχνουν ότι κατ' αρχάς η ανισότητα αυξήθηκε αισθητά, όχι τόσο επειδή οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι αλλά κυρίως επειδή οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνονται σημαντικές ανακατατάξεις στην εισοδηματική κλίμακα, αφού η "νέα φτώχεια" (οικογένειες ανέργων στις πόλεις) φαίνεται να εκτοπίζει από τα χαμηλότερα κλιμάκια εισοδήματος την "παραδοσιακή φτώχεια" (νοικοκυριά ηλικιωμένων στην ύπαιθρο). Η εργασία καταλήγει θίγοντας το εξής ζήτημα: τι μας λένε τα ευρήματα της έρευνας που παρουσιάζεται εδώ για την αποτίμηση των "πολιτικών του Μνημονίου";

Το πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου είναι διαθέσιμο εδώ.