ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΕρευνητικά Προγράμματα

The EU Social Situation Monitor (2013-2016)

Η έρευνα αφορά την παρακολούθηση της κοινωνικής κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την παροχή αναλυτικής και μεθοδολογικής υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις μεταβολές του βιοτικού επιπέδου και των ευκαιριών ζωής στην Ευρώπη, καθώς και για την αξιολόγηση του πώς αυτά επηρεάζονται από τις πολιτικές που εφαρμόζονται, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης).

Τα θέματα που καλύπτονται συμπεριλαμβάνουν την κατανομή εισοδήματος και πλούτου, την κοινωνική κινητικότητα, τη φτώχεια και την ανισότητα, την κοινωνική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, την κατανάλωση, την πρόσβαση στην περίθαλψη και την κοινωνική φροντίδα, τη χρήση του χρόνου, την κοινωνική κινητικότητα, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή.

Η έρευνα συντονίζεται από την εταιρεία μελετών Applica (Βρυξέλλες - Βέλγιο), με τη συμμετοχή του Institute for Social & Economic Research, University of Essex (Colchester - Αγγλία), του European Centre for Social Welfare Policy and Research (Βιέννη - Αυστρία), και του ερευνητικού κέντρου Tárki Social Research Institute (Βουδαπέστη - Ουγγαρία).

Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις των μελών της Ομάδας Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής παρουσιάζονται παρακάτω:

Márton Medgyesi & Niki Kalaverzou (2014)
Inequality in the use of childcare - Research note 8/2014

Zoltán Fábián, Manos Matsaganis, Michail Veliziotis & István G. Tóth (2014)
The legacy of the recession: values and societal issues - Research note 7/2014

Olga Rastrigina, Chrysa Leventi & Holly Sutherland (2014)
Nowcasting: estimating developments in the risk of poverty and income distribution in 2013 and 2014 - Research note 1/2014

Manos Matsaganis, Erhan Ozdemir & Terry Ward (2013)
The coverage rate of social benefits - Research note 9/2013

Ricardo Rodrigues, Katharine Schulmann, Andrea Schmidt, Niki Kalavrezou & Manos Matsaganis (2013)
The indirect costs of long-term care - Research note 8/2013

Ricardo Rodrigues, Eszter Zólyomi, Niki Kalavrezou & Manos Matsaganis (2013)
The impact of the financial crisis on unmet needs for healthcare - Research note 7/2013

C. Leventi, J. Navicke, O. Rastrigina, H. Sutherland, E. Ozdemir & T. Ward (2013)
Nowcasting: estimating developments in the risk of poverty and income distribution in 2012 and 2013 - Research note 1/2013