ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΗ Oμάδα

Ο Μάνος Ματσαγγάνης διδάσκει στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αναπληρωτής Καθηγητής από το 2012, ως Επίκουρος Καθηγητής 2004-2012). Νωρίτερα είχε εργαστεί στη London School of Economics (Welfare State Programme 1990-1993), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1996-1999 και 2011-2004), και στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού (Γραφείο Σχεδιασμού Στρατηγικής, 1997-2001). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν την πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους, την ανάλυση της δημόσιας πολιτικής, καθώς και την ανάπτυξη υποδειγμάτων φόρων-παροχών. Είναι μέλος Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης) σε θέματα κοινωνικής επένδυσης για την ανάπτυξη και τη συνοχή.

H Χρύσα Λεβέντη είναι ερευνήτρια στο Institute for Social and Economic Research του Πανεπιστημίου του Essex. Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με υποτροφία από το πρόγραμμα 'Ηράκλειτος ΙΙ'. Η έρευνά της επικεντρώνεται στις αναδιανεμητικές επιπτώσεις μέτρων δημόσιας πολιτικής και στην εφαρμογή υποδειγμάτων φόρων και κοινωνικών παροχών. Αποτελεί μέλος της ερευνητικής ομάδας για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μοντέλου μικροπροσομοίωσης EUROMOD από το 2009. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής απαριθμεί τέσσερις δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Η Ελένη Καναβιτσά είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Αναλυση Κοινωνικών Πολιτικών (IMPALLA), από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λούβεν (Βέλγιο) και του ερευνητικού κέντρου CEPS/INSTEAD του Λουξεμβούργου. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ( 2008-2012). Δούλεψε ως βοηθός ερευνητή σε μελέτη που πραγματεύτηκε την εκτίμηση της ακραίας φτώχειας στην Δυτική Ελλάδα (2012) και τώρα με την ίδια ιδιότητα συμμετέχει σε δύο ευρωπαϊκές μελέτες με τίτλο "ImPRovE" και "Reference Budgets in E.U.". Τον Νοέμβριο του 2012 παρακολούθησε τα εκπαιδευτικά μαθήματα που αφορούσαν το μοντέλο μικρο-προσομοίωσης EUROMOD που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Essex, ενώ είναι μέλος της Ομάδας Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα προσανατολίζονται κυρίως στην εφαρμοσμένη κοινωνική πολιτική, στην οικονομική ανάλυση της δημόσιας πολιτικής καθώς επίσης, και σε θέματα υποκειμενικής οικονομικής ανασφάλειας.

Ο Αλέξανδρος Καρακίτσιος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2012 έως σήμερα). Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη «Διεθνή Οικονομική και Χρηματοοικονομική» (2009) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό αποφοίτησης «Άριστα», ενώ είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις αγορές εργασίας, την ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, τους κατώτατους μισθούς και τη συσχέτιση των θεσμών και των συνθηκών στις αγορές εργασίας με τους δείκτες φτώχειας. Εργάζεται ως ερευνητής από το 2012 σε ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την αντιμετώπιση της φτώχειας και τις αγορές εργασίας.